Karolina Zbieć

Opiekunka

 

Opiekunka dziecięca w grupie „Krasnoludki”. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Jestem osobą otwartą na nowe doświadczenia. W pracy z dziećmi cenię sobie możliwość rozwoju, staram się wprowadzać nowe, innowacyjne metody nauczania, aby pobudzić w dzieciach ciekawość świata, kreatywność oraz stymulować ich do samorozwoju. Otaczam dzieci opieką i troską, dążę do tego, by dzieci spotkały akceptację, zrozumienie, oparcie i siłę do rozwoju, odkrycia własnego potencjału i własnej wartości.