Milena Jóźwik

Milena Jóźwik

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Pedagogika- edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Praca z dziećmi jest dla mnie nie tylko zawodem, ale również pasją. Każdy dzień spędzony z dziećmi sprawia, że jestem bogatsza o nowe doświadczenia. Możliwość obserwowania oraz wspierania dzieci w poznawaniu świata daje mi ogromną radość. Najważniejsze dla mnie w pracy jest budowanie więzi oraz bezpieczeństwo Maluszków. Uśmiech towarzyszący dzieciom jest dla mnie największą nagrodą. Jestem osobą otwartą i pogodną. Otaczam dzieci szczególną troską i opieką.